Medya

• Doğru, tarafsız, yapısal ve oto sansürden kurtulmuş, fikir ve iradesinde özgür bir toplum inşa etmek üzere halkın doğru haber alma ve iktidarı denetleme hakkını kullanabilmesini temin amacıyla yazılı basın ve görsel medya özgürlüğünü koruyucu tedbir alarak ilgili yasaları çıkaracağız.

• Havuz medyası oluşumunu imkânsız hale getireceğiz.

• Medya- ticaret-siyaset üçgeni yok edilecektir.

• Bağımsız medyanın kurulabilmesi için RTÜK kaldırılacak ve medyanın gerçek paydaşlarının da söz sahibi olacağı tarafsız bir kurum haline getireceğiz. “Medya Düzenleme ve Kontrol Kurulunu” tesis edeceğiz.

• Tüm ulusal televizyon kanallarına Anadolu ve Trakya’nın medeniyet tarih ve kültürünün yeni kuşaklara aktarılması amacıyla belgesel çalışmaların yayınlanması için günde en az bir saat belgesel yayın zorunluluğu getireceğiz.

• Medya patronlarının