Kadın

   Kadın ve erkek toplumsal manada tıpkı bir çift göz gibi birbirinin tamamlayıcı unsurlarıdır ve anayasal haklar konusunda eşittir.

. Birinin eksikliği diğerinin varlığını zora sokar; bu dengeyi sağlayan en önemli husus eş ve eşitlik ilkesidir.

. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, bunu çoğu dünya ülkesinden önce gören dahi bir liderdir. “Dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir” sözüyle, toplum içinde kadınlara verdiği önemi dile getirmiş, gerçekleştirdiği reformlarla Türk kadınlarının haklarını teslim etmiş, öyle ki birçok Avrupa ülkesinden önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesini sağlayarak Türk kadınına verdiği önemi medeni bir şekilde ortaya koymuştur.

. Adalet Partisi olarak Atatürk’ün açtığı bu yolda yürümeyi sürdürerek kadın ve erkek eşitliğini yaşamın her alanında sağlayacağız.

• Kadına yönelik şiddet, töre, namus cinayeti ve kan davası problemleri kalıcı çözümlerle önlenecektir.

• Kamuda, siyasette, demokratik kitle örgütlerinde, yargıda, üniversitelerde, kadın-erkek eşitliğinin sağlanması bakımından, eşit temsili bir vatandaşlık hakkını güvenceye alan “Parite Yasasını” anayasal zemine oturtarak yürürlüğe geçireceğiz. Her alanda Parite Yasası’nın uygulanmaması halinde, mali, tazmini ve cezai yaptırım uygulamasına yönelik yasal düzenlemeler getirilecektir.

• Kadına şiddete dur demek için eğitim sisteminde kadın-erkek ve vatandaşlık dersleri koyarak, Türk Ceza Kanunu ve İnfaz Yasası’nda yapılacak düzenlemelerle cinsiyete dayalı şiddet eylemlerini nefret suçu kabul ederek ceza infazında indirim, şartlı salıverme ve zaman aşımı olmaksızın, tecrit dâhil en ağır cezaları öngöreceğiz.

• Kadına şiddet eylemlerini engellemekte ihmali olan kamu görevlileri hakkında tazminat ve görevden sürekli uzaklaştırmaya varan yaptırımlar uygulayacağız.