Parlamenter Sistem

• Yasama, yürütme ve yargı gücünün tek kişiye “Başkanlık Sistemi” maskesiyle verilerek yasama, yürütme ve yargının tek elde toplanması antidemokratik bir anlayıştır. Parlamenter sistem yeniden işler hale getirilerek hâkimiyetin kayıtsız ve şartsız Yüce Türk Milletine iade edilmesini şart olarak kabul ediyoruz. Parlamenter seçimi güçlendirmek üzere;

• Ülke bazında seçim barajını kaldıracağız.

• Lider sultasını yıkmak adına Siyasal Partiler Kanununu değiştireceğiz.

• Çoğunluğu elinde bulunduran siyasi partiye egemenlik verme vasfını sağlayan TBMM iç tüzüğünü değiştirip, etkin denetime dayalı yeni bir iç tüzüğü yürürlüğe koyacağız.

• Siyasi partilere üye kayıt yetkisini seçim kurullarına vereceğiz.

• Gerçek demokrasiyi getirmek ve tam demokrasiyi tesis etmek üzere halkın doğrudan yasa teklif etme sistemini getirerek asgari 60.000 vatandaşın imzasıyla TBMM’ye sunulacak yasa tekliflerinin komisyon ve genel kurul gündemine alınmasını mecbur kılacağız.

• 1980 darbesiyle kasıtlı olarak kaldırılan çift meclisli sistemi yeniden getirerek Senato ve Meclisi yeniden tesis edeceğiz.

• Çıkartacağımız kanunla TBMM’de kavgayı sonlandıracağız. Yerinden kalkarak kürsüye yürüyen milletvekilinin milletvekilliği otomatik olarak Anayasa Mahkemesi tarafından düşürülecek, onun yerine aynı partiden ve aynı şehirden, bağımsız ise aynı şehirde sırada bekleyen, en çok oy alan milletvekili adayı milletvekili olacaktır. Böylece TBMM’de kavgalar bitirilecektir. Her milletvekilin ve bakanların kürsüde kalma süresi eşit olacaktır.