Tarım, Orman ve Hayvancılık

• Ülkemizin tarım alanındaki potansiyelini kullanmak stratejik olarak şarttır. Bir tarım seferberliği başlatarak planlamaya ve teknolojiye dayanan reformlar yapacağız.

• Anadolu’ya özgü ürünlerin tohum kalitesi ve özgün hayvan ırkları için koruyucu önlemler alacağız.

• Yerli tohum kullanımı teşvik edilirken ithal tohum uygulamasına son vereceğiz. Yerli tohum üzerindeki yasakları kaldıracağız. Gıda üretiminde ve gıda ithalatında genetik yapısı değiştirilmiş ürünlere ve tohum kullanımına engel olacağız.

• Organik tarımın geliştirilmesi yanında, ilaç sektöründe kullanımına yönelik bitkisel üretimi de yaygınlaştıracağız.

• Mera, ova, orman ve zeytinlik talan ve kıyımına son vereceğiz.

• Tarım kooperatiflerini desteklemek üzere bir kooperatif bankası ve Tarımsal Kalkınma Fonu kuracağız.

• Süpermarket ve marketlerde cirolarının % 5’i kadar yöresel, yerel ürün satma zorunluluğunu getireceğiz.

• Tarımsal KİT olarak nitelendirilen SEK, ET VE BALIK KURUMU, TEKEL, YEM SANAYİ gibi kuruluşların özelleştirilmeleri yeniden gözden geçirilerek üretici ve tüketici lehine olmayan şartlar değiştirilecektir.

• İthal tohum kullanımı azaltılarak, yerli tohumun kademeli olarak temin ve kullanımı ülke genelinde yaygınlaştırılacaktır. Yerli tohum kullanan çiftçiye gübre, yakıt ve sulama desteği vereceğiz.

• Devlet alımlarında tarımsal kooperatif ürünlerine öncelik vereceğiz.

• Çiftçi ve besicilerin ürünlerini ilk elden tüketiciye ulaştırabilecekleri, aracı fahiş kârını ortadan kaldıran dağıtım kooperatifleri kuracağız.

• Kooperatif giderlerinden KDV ve ÖTV’yi kaldıracağız. Kooperatiflerde işlenen mallarda KDV’yi düşüreceğiz. Tarım Kredi ve Satış Kooperatiflerini geliştireceğiz.

• Çiftçi ve hayvan üreticilerinin alacağına devlet garantisi verilecektir. Tarım, hayvancılık ve balıkçılık desteklerini sezon başında, “maliyet artı belirlenecek asgari kar oranı garantisi” vererek ilan edeceğiz.

• Üreticiyi korumak adına lisanslı depoculuk ve Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) sistemini geliştirip tüm çiftçilerin kullanımına sunacağız.

• Meraların korunması ve geliştirilmesi kapsamında özellikli tarım alanı ve meraları “TARIM SİT ALANI” kapsamına alacağız.

• Çiftçinin işlediği ürünleri KDV ve gelir vergisinden muaf tutacağız.

• Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da hayvancılık, arıcılık, el tezgâhları, Devlet destekli yapağı-tiftik, et kombineleri, çırçır fabrikaları, sigara fabrikaları teşvik edilecek, sınır ticaretinde bölgedeki vatandaşların lehine düzenlemeler sağlanacaktır.

• Doğal tohumlara yöneleceğiz ve bu tohumları gelecek nesillere aktarmak için "Tohum Bankaları" kuracağız. Yabancı ülkelerden tohum ithalatını yasaklayacağız.

• Tohumculuk mevzuatı çiftçinin lehine yeniden düzenlenecek, kapatılan Tohumculuk Enstitüsü yeniden yapılandırılarak kurulacaktır. Ülkedeki tohumların marka-patent mevzuatı gereği tescil işleri tamamlanmadan uluslararası pazarlara çıkmaması için yeni düzenleme yapılacaktır. Batıdaki örneklerine uygun ürün borsaları yaygınlaştırılarak üreticinin emeğinin karşılığını alması sağlanacaktır. Özellikle ürün borsalarının bilişim altyapısının kurularak çalışması sağlanacaktır. Bu borsaların dünya borsalarıyla entegrasyonu sağlanacaktır. Ürün borsaları sayesinde pazar oluşacak, oluşan rekabetle üreticiler kazanacak, elektronik ticaret fırsatı yakalanacaktır. Fındık, Çay, Pamuk, Kuru Üzüm, İncir, Zeytin, Pancar, Ayçiçeği gibi mukayeseli üstünlüğe sahip olduğumuz ürünlere yönelik özel teşvikler sisteme derhal sokulacaktır.

• Çeşitliliğe sahip bir bitki örtüsüne sahip ülkemizde arıcılık faaliyetlerinin gelişimi konusunda Devletimiz yeterli düzenlemeleri yapmayarak arıcılığı kendi haline bırakmıştır. Arıcılık bizzat Devlet eliyle desteklenecektir.

• Ormanlar ve orman köylüleri korunacak, arazinin orman vasfı yok ise tarıma kazandırılacak ve bölge halkının sadece tarımsal kullanımına açılacaktır.