Sanayi ve Teknoloji

• İthalata dayalı ekonomi ve sanayi politikalarını terk edeceğiz. Sanayide yerli teknolojiyi geliştirecek, yerli teknolojiyi destekleyeceğiz.

• Sanayi ürünlerimizin ihracatında yeni teşvik yöntemleriyle ihracatı kolaylaştıracağız.

• Sanayileşmenin itici gücü olan milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda araştırma, geliştirme ve teknik personel yetiştirilmesi amacıyla her türlü destek ve teşvikleri sağlayacağız.

• Savunma, imalat, elektronik ve yazılım sektörlerinde atılım yapılmasını teşvik edeceğiz. Elektronik teknoloji üretimine öncelik sağlanacaktır.

• Yüksek katma değer ve istihdam sağlayan yatırım projelerine yatırım indirimi sağlanacak ve teşvik edilecektir. Sanayide ARGE harcamalarını teşvik edecek ve zorunlu kılacağız.

• Sanayinin tüm ülkeye dengeli olarak dağılımını sağlayacak, Anadolu yatırımlarına vergisel kolaylıklar getireceğiz. Büyük şehirlere göç engellenecektir.