Kültür ve Turizm

• Tarihi ve doğal sit alanlarını tartışmasız koruyup turizme kazandıracağız.

. Her şehirde tiyatro, bale, konser vb. hizmetlerin faaliyette olacağı kültür sarayları inşa edilerek sanata ve sanatçıya destek verilecektir.

• Turizmde ihtiyaçlara göre bölgesel planlama yaparak yatırım desteği vereceğiz.

• Ülkemiz turizm politikasının sürdürülebildiğinin sağlanabilmesi için turizm sektörü yatırımcı ve çalışanları ile birlikte yeni politikalar benimsemek ve uygulamak üzere bakanlıkla e güdümlü “Turizmi Geliştirme İstişare Konseyi“ kuracağız.

• Ülke içine ve dışına yönelik reklam ve pazarlama faaliyetlerini destekleme fonlarını hayata geçireceğiz.

• Turist sayısının çoğaltılması ve turizm gelirlerinin artırılmasına yönelik turizm merkezlerinde artan yapılaşma, alt yapı eksikliği ve çevre sorunlarının giderilmesine ve yatırımların turizm odaklı gelişme planlarına uyumunun sağlanmasına öncelik vereceğiz.

• Ülke genelinde Turizm Planlama Bölgeleri oluşturacak ve bu bölgelerin planlanmasını bölge yatırımcıları, yerel yönetimler ve demokratik kitle örgütleriyle birlikte yapacağız.

. Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde yatçılık, yelken, otel-gemi turizmi hizmetlerine destek verilecektir. Liman, marina ve etrafındaki tesis sayısı artırılacak, işletmelere destekler verilecektir. Ayrıca buna paralel olarak deniz taşımacılığı ön plana çıkarılacaktır.

• Sağlık konusunda iddialı olan ülkemizdeki sağlık hizmetlerini dışa açarak sağlık turizminin gelişmesini sağlayacağız.