Millî Savunma

• Askerliği cinsiyet ayrımı yapılmaksızın kademeli olarak profesyonel hale getireceğiz.

• Profesyonel askerliğin yanı sıra vatan savunması için gönüllü askerlik uygulamasını getireceğiz.

• Askerlik hizmetinden bedel ödeyerek muaf olma imkanı sadece yurtdışında göçmen olarak yaşayan ve/veya çifte vatandaş olarak yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız için geçerli olacaktır. Askerlik hizmetinde zengin-yoksul ayrımı kalkacaktır.

• Nitelikli çalışanlar askerlik dönüşü aynı işine geri dönecek. Askerlik süresince görevli izinli sayılacak ve maaş ve primini devlet yatıracak. Kişiler askere gitmeden memur yapılabilecek.

• Profesyonel askerlik yanında zorunlu askerlik geri gelecek, her vatandaş asgari bir askeri eğitim alacak sürede askerlik yapacak. 

• S-400-Patriot geriliminde bağımsızlığın önemi ortaya çıkmıştır. Savunma Sanayi bizim dönemimizde kuruldu, buna devam edeceğiz. Maliyeti ne olursa olsun sözde değil özde Milli Vatan Savunması için teknolojik silah geliştirme ve üretimi ile dış devletlere olan silah bağımlılığına kademeli olarak ve hızlı bir şekilde son vereceğiz. İstihbarat cihazlarının yerli ve milli oluşu bizim dönemimizde başladı, bu süreci devam ettireceğiz.

• Tank-Palet fabrikası yeniden devlet uhdesine alınarak modern teknolojik imkânlarla işletilecektir.

• Güvenlik görevlilerinin maaşları en üst düzeyde olacak ek görevler ve nöbetlerde maaşlar artacak, ikramiye verilecek, başarının ödüllendirildiği mükafat sistemi gelecektir.

• Subay ve Astsubayların görev tanımlarına uygun özlük hakları ile maaş ve tazminatlarını yeniden düzenleyeceğiz.

• Uzman Erbaşların ilk üç sözleşmelerinin yenilenmesi halinde muvazzaf sınıfa alınmalarını temin amaçlı yasal düzenlemeler yapacağız.

• Emekli Subay ve Astsubay özlük ve mali haklarında iyileştirmeler yapacağız.

• Fiilen komutanlık görevi yapan Astsubaylara görev tazminatı ödenmesi konusunda düzenlemeler yapacağız.

• Terfilerde eğitim ve liyakat sistemine yeniden geçilmesini sağlayacağız.

• Muvazzaf Subay ve Astsubayların orduda çalıştıkları branşlarla ilgili emeklilik sonrası sivil hayatta çalışmalarını sağlamak için gerekli belge ve sertifikaların verilmesini kolaylaştıracağız.

• Uzman Erbaşların emeklilik hakkı ile ilgili kanuni düzenlemeleri yapacağız.

• Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan silah ve teçhizat mevcudu kesinlikle mümkün olduğunca yerli yapım olacaktır. Bunun gerçekleşmesi için yerli üreticilerin yatırımları teşviklerle ve satın alma garantileri ile yatırımları desteklenecektir.

• TSK bünyesindeki silah sistemleri ve diğer kullanıcı sistemlerini kullanan personele gerekli eğitim T.C. vatandaşı özel güvenlik sertifikalı eğiticiler tarafından verilecektir.

• Milli Savunma alanında AR-GE çalışmaları süreklilik arz edecek, bütün üniversitelerin araştırma projeleri desteklenecek, dünyadaki son teknolojilere dönük araştırmalar yapılacak ve bu konuda önemli buluşa imza atan kişi ya da gruba ödül verilecektir.

• TSK’nın en önemli vurucu gücü olan savaşçı personel yetiştirmek için Türkiye coğrafi yapısı, Türk halkı yetişme tarzlarını dikkate alınarak Tek Er Eğitiminden rütbeli personel (Lider Personel) eğitimine kadar tümü halkımızın yapısına uygun halde düzenlenecektir.

• Şehit ve gazi ailelerine TOKİ vasıtasıyla konut tahsisi yapılacaktır.

• Polis ve asker akademileri geliştirilecek, askeri lise ve okullar yeniden açılacak, buralara terör örgütleri ile diğer bazı güç odaklarının sızmaları engellenecektir.