İçişleri

• Emniyet ve askeri teşkilatlarda şehit çocukları ile 1. ve 2. derece akrabalarına bu kurumlarda işe alınırken öncelik tanınacaktır. Kamuya sözleşmeli personel sıfatıyla alınıp, mesleki anlamda belli seviyeye ulaşmış kişilerin, 4 yıl sonra kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya geçişi sağlanacaktır.

• Yasa dışı göç hareketlerinin engellenmesi için gerekli önlemler alınacaktır. Yurtdışındaki yurttaş ve soydaşlarımızın hak ve hukukları korunacaktır.

• Ülkemiz adına güvenliği, refahı ve mülki idareye bağlı kurum ve kuruluşların kanunlara uygun daha etkili çalışmasını sağlayabilmek amacıyla, il merkezinde ve ilçelerde komisyonlar kurulacaktır. Bu komisyonların düzenli toplanmaları sağlanacak, toplantılara katılımların ve işin düzenli yürütülmesi için gerekli tedbirler alınacaktır.

• Yerel yönetimler çok güçlendirilecek, devletin topladığı verginin bir kısmı o bölgede kalacak ve yerel kalkınmada kullanılacaktır. Bu vergilerin harcanmasında Devlet kontrol görevini yapacaktır.

• Partimiz kamu bürokrasisi ile halk arasındaki ilişkiyi; kamu yararı gözetilecek şekilde ayarlayacaktır. Adalet Partisi kamu yönetiminde şeffaflığı esas alacaktır.

• Kamu İdaresi ile yurttaş ilişkilerinde karşılaşılan bir bölüm basit uyuşmazlıkların, idari yargı alanına girmeyen konularda hızlı ve adil bir biçimde çözümü amacıyla “Kamu Denetçiliği Kurumu” kurulacaktır. Kamu denetçilerinin bu iş için en yetenekli, deneyimli ve tarafsız kimseler arasından seçilmesi için gerekli kurallar saptanacaktır.

• Seçim listelerinin hazırlanmasında eskiden olduğu gibi listeler mahalle muhtarları tarafından hazırlanmalıdır. Oy sayımında bilgisayar kullanmak kaçınılmazdır, ancak uluslararası standartlarda sistemin denetimi sağlanacaktır.