Dışişleri

ADALET PARTİSİ DIŞ POLİTİKA ESASLARI

 

Adalet Partisi uluslararası ilişkiler alanında politikalarını,Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün dış politika konusundaki 8 temel görüş ve prensibine dayandırır.

 

Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarında ülkemizin diğer uluslar ile olan ilişkilerinde anayolu belirleyen bu prensipler,özellikle 2.Dünya savaşı sonrasında ülkemizin yönetici kadroları tarafından giderek terk edilmiş ve ağırlıklı olarak Atlantik Paktı güdümünde bir dış politika izlenmiştir.

 

1946 seçimleri sonrasında yoğun ABD etkisi ile şekillenmeye başlayan dış ilişkilerimiz,ilk kez bu çizgiden 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile çıkmış ve bu ‘’Bağımsız Duruş’’ Atlantik Paktı’nda beklemediği bir panik yaratmıştır.

 

Türkiye’de ABD güdümünden çıkışı sembolize eden bu gelişmelere karşı ilk kez 1979 yılında Amerikan Haberalma Teşkilatı (CIA) Türkiye ve daha sonra Orta Doğu ülkelerini de içine alan ‘’Greater Middle East Initiative’’ bugün bilinen ismiyle ‘’Büyük Ortadoğu Projesi’’ni başlatmıştır.

 

Bu proje çerçevesinde,ilk önce 1980 yılında organize ettikleri ve başarıya ulaşması için etkin destek verdikleri askeri darbe ile Türkiye’de 57 senedir gelişerek yerleşen demokrasiyi askıya almış ve köklenmiş siyasal partilerin tümünü yasaklayarak ülkenin siyasi geçmişini silmeye çalışmışlardır.

 

1980 askeri cuntasının oluşturduğu uygun ortamda ülkenin anayasası,siyasi partiler yapısı ve temel devlet kurumları tahrip edilerek,daha sonra kurmayı planladıkları ‘’Yeşil Kuşak’’ olarak adlandırdıkları,siyasal İslam temeline dayanan yapının gelişimi için uygun koşulları oluşturmuşlardır.

 

Bu amaçla,izlenen politikalar ve ülkemizde gerçekleştirilen yapılanmanın kronolojik dizini (Ek 1)’de yer almaktadır. Bu tarihsel gelişim içerisinde gözden kaçırılmaması gereken en önemli ayrıntılardan birisi,birinci George Bush yönetimi sırasında,CIA Türkiye-Ortadoğu masası şefi olan Morton Abramovitz’in 1989-1991 yılları arasında ABD Ankara Büyükelçisi olarak görevlendirilmesidir. Abramovitz’in görev süresi içerisinde,diğer pek çok görevli içerisinde, Yeşil Kuşak teorisyeni olan Graham Fuller ve Kürt Politikaları uzmanı olan Henry Barkey önemli görevler üstlenmiştir.Halen haklarında yakalama kararı olan bu iki CIA elemanı,bugün FETÖ olarak adlandırdığımız Fetullah Gülen Cemaati’nin Türkiye içerisinde yayılma ve yine dağılan Sovyetler Birliği ülkelerinde yapılanma çalışmalarını planlamış ve yönetmişlerdir.

 

Bu ekibin yönettiği ve yönlendirdiği ‘’Greater Middle East Initiative’’ projesi 1998 yılında artık sahneye konulmaya başlanmış ve ülkemizde daha önceden yaygınlaştırılarak etkin hale getirilmiş olan FETÖ yapısı kullanılarak AKP kurulmuştur.

 

AKP yönetimine uyarlanan ‘’Yeni Osmanlı’’ ve ‘’Ümmetin Halifesi’’ olma hezeyanları Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasını tümüyle ele geçirmiş ve Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren dayandığı temellerden kaydırmıştır.

 

Adalet Partisi,Türkiye Cumhuriyeti’nin ‘’Yolundan Çıkmış’’ dış politikasını tekrar Atatürk’ün belirlediği 8 temel üzerine oturtacaktır.

 

DIŞ POLİTİKAMIZIN 8 TEMEL PRENSİBİ

 

1-YURTTA SULH, CİHANDA SULH.

 

2- Türk çocuğu artık Arap çölleri için kanını dökmeyecektir .Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1930 yılında söylenmiş cümle.Kaynak: Mahmut Esat Bozkurt-Atatürk İhtilali

 

3- Komşularınızın iç işlerine karışmayın.

 

4- Rusya’yı tahrik etmeyin.

 

5- Arap ülkeleriyle tarihi, sosyal, kültürel ilişkilerinizi geliştirin. Fakat aralarındaki anlaşmazlıklara karışmayın.

 

6- Sormadan akıl vermeyin.

 

7- Batı kültürünü benimseyin, fakat onların emperyalist emellerine alet olmayın.

 

8”-En büyük hayalim, Ankara'da basılan bir gazetenin, Türkiye’den Uygurlara kadar tüm Türkler tarafından okunup anlaşılmasıdır"