NE GÜNLERE KALDIK!

Birileri mensubu bulunduğu partinin liderine insanüstü vasıflar atfediyor, bunu ifade ederken de hızını alamayıp hezeyan içinde kendinden geçiyor…

Yapmış olduğu dalkavukluk mudur yoksa bir ruh sağlığı sorunu mu vardır bilinmez…

Ancak bildiğim bir şey vardır ki ülkemiz Cumhuriyet tarihi boyunca hiç bu duruma düşmemişti…

Maalesef 21 yıl süreyle medeni bir ülkeye yakışmayacak onca garabete şahit olduk. Meğerse köşeye sinmiş ve muhatabını bekleyen ne büyük bir cehalet varmış da farkında değilmişiz…

Bunlara ahlaken, dinen, hukuken ve tıbben söylenecek çok söz vardır lakin ehemmiyet vermiş olurum…

Sadece şunu belirtmek isterim ki, o zatın insan üstü varlık olduğundan önce insani vasıflarını müşahede etmek gerekir…

Dr. Vecdet Öz