BUNU YAPAN İNSAN OLAMAZ!

YİNE KÖPEK KATLİAMI, YİNE VİCDANSIZLIK!

Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak öldürdüğü görüntüler yürekleri dağladı…

https://youtube.com/shorts/wwp6FSPWGn8?feature=share

Hâlbuki Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta Konya Büyükşehir Belediyesi'nin barınağı için "Gerçekten örnek bir proje" demişti…

Elbette ki sokak hayvanları kontrol altına alınsın ve başıboş bırakılmasın lakin böyle değil…

Bakın Avrupalı bunun çözümünü insani yoldan nasıl bulmuş?

Avrupa'nın üç büyük ülkesi Hollanda, Almanya ve Fransa'da sokakta başıboş gezen hayvanların toplanmasından ve bakımından yerel yönetimler sorumlu.

Buralarda evcil hayvan beslemenin, ihlal durumda hapisle sonuçlanabilecek cezaları öngören katı kuralları bulunuyor.

Evde hayvan besleyenler vergi vermek, belli türler için eğitim almak zorunda.

Hollanda, sokak hayvanları ve sahipsiz köpeklerin sayısını azaltmada dünyada öne çıkan ülkelerden biri.

Merkezi Amsterdam'da bulunan Sokak Hayvanları Platformunun yayımladığı "Hollanda nasıl başıboş köpeklerden arındı?" başlıklı raporda, ülkede sokak köpeklerinin sayısını azaltma politikalarının 1800'lere dayandığı belirtiliyor.

Rapora göre özellikle kuduz salgınıyla mücadele, insan sağlığını koruma ve güvenliğini sağlama amacıyla Hollanda'da 1800'lerde köpeklere tasma ve ağızlık takma zorunluluğu gibi kurallar getirildi.

1960'lardan itibaren de kısırlaştırmanın yaygınlaşmasıyla sokak köpeklerinin sayısının azaldığı, başıboş köpekler için "topla, kısırlaştır, aşıla, geri bırak" uygulamasının hayvanların sayısının sıfırlanmasına katkıda bulunduğu belirtiliyor.

Bugün sahipsiz köpekleri belediyeler barınaklarda topluyor.

Almanya'da sokaklarda köpek görmek neredeyse imkânsız.

Ülkedeki yasal düzenlemeye göre, kişinin sokakta sahipsiz hayvan bulduğunda, en yakın hayvan barınağına veya veterinere götürmesi, bu mümkün değilse polise veya bölgesinde bulunan ilgili kuruma bildirmesi gerekiyor.

Polis veya ilgili kurum sahipsiz hayvanın kaydını yapıyor ve hayvanı barınağına teslim ediyor.

Zira Almanya'da hayvan hakları, "Havyan Koruma Yasası" ile teminat altında.

Yasada hayvanlara nasıl davranılacağı, ne şekilde barındırılacağı ve acil durumlarda neler yapılması gerektiği düzenleniyor.

Yasaya göre sahiplerin, hayvanlarını herhangi bir sebepten sokağa bırakması yasak.

Buna aykırı davrananlara 25 bin avroya kadar para cezası, hayvana eziyet edilmesi ya da öldürülmesi durumunda 3 yıla kadar hapis cezası veriliyor.

Bu sert yasalara rağmen Alman basınında özellikle tatil döneminden önce önemli bölümünü köpeklerin oluşturduğu çok sayıda hayvan parklara ve sokaklara bırakılarak terk ediliyor. Polis çoğu zaman bu hayvanların sahiplerini bulamıyor.

Ülkede sokağa bırakılan sahipsiz hayvanlar konusunda "Hayvanları Koruma Birliği" ve çeşitli dernekler çalışmalar yürütüyor.

Almanya'da evcil köpek besleyenler 72 ila 186 avro arasında köpek vergisi ödemek zorunda.

Eğer köpek "tehlikeli" köpek türü arasında yer alıyorsa bu vergi daha da yükselebiliyor.

Birçok eyalette belirli yerlerde ve sokaklarda köpeğe tasma takma zorunluluğu bulunuyor.

Yasalara göre, "tehlikeli tür ve dövüş köpeği" olarak belirlenenler için de dışarıda gezdirilmesi durumda ağızlık takılması mecburi.

Eyaletler arasında farklılıklar olsa da genel olarak sahipsiz hayvanlar, kamu güvenliği veya düzeni için tehlike oluşturuyorsa bundan yerel yönetimler sorumlu.

Bu durumda yerel yönetim tedbir almak, hayvanın barınma maliyetini karşılamak zorunda.

Tasmasız köpek birine zarar verirse zarar hayvan sahibinden tazmin edilebiliyor.

Fransa'da evcil hayvanların sokağa bırakılması yasak.

Fransa'da da kamu güvenliği nedeniyle evcil hayvanların ve evcilleştirilmiş vahşi hayvanların sokağa başıboş bırakılması yasak.

Ülkede "tehlike" arz edebileceği düşünülen köpek türlerinin halka açık alanlarda tasmayla dolaştırılması zorunlu. Bazen belediye kararıyla tasma zorunluluğu tüm köpekler için de geçerli olabiliyor.

Zorunlu olduğu halde köpeğini tasmasız gezdiren evcil hayvan sahiplerine 38 avro, eğer köpeği "tehlikeli" türler kategorisinde ise 150 avroya kadar ceza söz konusu.

Sokakta başıboş gezen hayvanların toplanmasından ve bakımından kanunen belediyeler sorumlu.

Sokakta başıboş gezen hayvanlar, vatandaşlar veya belediye ekiplerince toplanarak, geçici bakım merkezlerine bırakılıyor. 8 iş günü sonunda sahibi bulunamayan veya sahibi tarafından alınmayan hayvanlar, "terk edilmiş" ilan ediliyor.

Kuduzun yaygın olmadığı bölgelerde, "terk edilmiş" başıboş bir hayvan, veteriner tavsiyesi sonrası hayvan koruma derneklerinin yönettiği yüzlerce barınaktan birine gönderiliyor veya veteriner tarafından gerek duyulursa uyutuluyor.

Belediyeler kendi inisiyatifleriyle veya hayvan koruma derneklerinin talebi üzerine, halka açık alanlarda grup halinde yaşayan başıboş kedileri ise kısırlaştırıp, kimliğini tanımladıktan sonra bulundukları yaşam alanına tekrar bırakabiliyor.

Kedi ve köpeklerden oluşan evcil hayvanların sayısının 20 milyon olduğu Fransa'da, her yıl 750 bin ila 1 milyon arası evcil hayvan sahiplenilirken, 100 bine yakını terk ediliyor.

Ülkedeki yaklaşık 800 barınaktan, evcil hayvan sahiplenmek isteyenler çoğu zaman tüm aile bireylerini kapsayan belirli bir prosedürden geçiyor.

Aralık 2021'den itibaren de evcil hayvan sahiplenen veya satın alanların, "taahhüt ve bilgi sertifikası” imzalaması gerekiyor.

Sertifikayla yeni evcil hayvan sahiplenecekler, hayvanları hakkında gerekli bakım, aşılama ve finansal maliyet gibi konularda bilinçlendiriliyor.

Fransa'da evcil hayvanını sokağa terk etmenin, 3 yıl hapis ve 45 bin avro para cezası var.

Sokağa terk edilmesi sonucu evcil hayvanın ölmesi durumunda ise bu ceza 5 yıl hapis ve 75 bin avroya çıkıyor.

Ülkede "hayvan istismarıyla mücadele ve hayvanlarla insanlar arasındaki bağı güçlendirmeyi amaçlayan" yasa 1 Aralık 2021'de yürürlüğe girdi.

Yasayla 1 Ocak 2024'den itibaren evcil hayvan dükkanlarında kedi ve köpek satışı yasaklanacak, bu dükkanlarda yalnızca barınaklarla iş birliği dâhilinde terk edilmiş kedi ve köpekler sahiplendirilmek amacıyla bulunabilecek.

İnternet üzerinden evcil hayvan satışları da birkaç istisnai durum, evcil hayvan dükkânları ve yetiştiricileri haricindekiler için yasak.

Fransa'daki yasalar, 6 Ocak 1999'dan sonra doğan köpeklerin 4 aylık, 1 Ocak 2012'den sonra doğan kedilerin de 7 aylık olmadan önce yetkili kişiler tarafından mikroçip veya dövmeyle bir kimlik numarası tanımlanmasını zorunlu kılıyor.

Umarım Avrupa’daki uygulamalar devleti yönetenlere emsal olur da bu konuda bir an evvel vicdani, insani ve medeni önlemler alınır…

Dr. Vecdet Öz