Adalet Güneşi
Türkiye için
Doğacak
Bizleri
Farklı Kılan
Vicdanımızdır
"Menfaati değiştikçe
doğruları değişen birine
namus da teslim edilmez
ülke de !"
Hiç bir düşman
uyuyan bir toplum kadar
tehlikeli değildir.

Yüksek Haysiyet Divanı (YHD) (Asil Üye)

Yüksek Haysiyet Divanı (YHD) (Asil Üye)

Nejdet Demirel

Yüksek Hasiyet Divan Asıl Üyesi

Serap Berhan