Misyon, Vizyon

Misyon

Cumhuriyetin “Kuruluş” felsefesi ve kazanımlarına, Ulusal bütünlüğümüze ve Egemenliğimize, Laik, Demokratik ve Sosyal Hukuk Devleti İlkelerine, ATATÜRK İlke ve Devrimlerine sahip çıkmak, iç barışı sağlamak, şeffaf, açık ve hesap verebilirlik içinde, öngörülebilir bir siyaset ile bilgi çağı toplum yapısını inşa etmektir.

Vizyon  

Türk toplumunu yaşamın her alanında huzur içinde yaşayan insanların olduğu çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarmak maksadıyla, gücünü yasalar, kendi kuruluş kanunu ve tüzüğünde belirlenen görevlerden alan, toplumun tüm kesimleri ile barışık ve birleştirici bir siyasi parti olmaktır.  

Temel Değerler

                             Dürüstlük,

                             Güvenirlilik ve Saygınlık,

                             Milli Değerlere, Atatürk İlke ve İnkılâplarına Bağlılık,

                             Şeffaflık,

                             Yüksek Sorumluluk Duygusu,

                             Gönüllülük,

                             Yardım Severlik,

                             Yaratıcı Katılımcılık,

                             Tarafsızlık,

                             Bilimselliktir

 

Temel Yetenekler

                             Devrimci

                             İdealist

                             Barışçıl

                             Hoşgörülü

                             İnsancıl

                             Vatansever

                             İlerici

                             Cesur

 


Kalite Politikası  

ADALET partisinin, ülkemizin çağdaş uygarlık yolunda ilerlemesi için ulusal ve uluslararası alanda temel değerlerinden ödün vermeden tüm paydaşlarının katkılarıyla benimsediği kalite politikası: 

Partinin misyon, vizyon, amaç ve hedefleri doğrultusunda “Kalite Yönetim Sistemi” uygulamak, kalite seviyemizi ve verimliliğimizi sürekli iyileştirerek geliştirmek ve sürdürmek,

Ulusal/Uluslararası standartlarda kabul görmüş, çağdaş uygulamaları ile çağın gereksinimlerine ve teknolojik gelişmelere uygun olarak toplumsal ihtiyaçları tasarlamak ve sürekli güncelleyerek, sorgulayan, araştırmacı, teknolojiye hakim, ekonomik okur yazarlığa sahip, yenilikçi gençler yetiştirmek,

Nitelikli ve özgün, yenilikçi teknolojilerle sürekli yenilenen açık ve uzaktan öğrenme olanaklarına sahip çağdaş eğitim hizmeti  sunmak,

Uluslararası alanda itibar yönetimi ile tanınırlığı hedefleme ve tüm paydaşlarla işbirliği ve dayanışma içerisinde süreçleri iyileştirerek, sürdürülebilir değişim ve gelişimi sağlamak,

Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri sosyal ve ekonomik yararlara dönüştürmek amacı ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek ve yenilikçi girişimlerde bulunmak,

Üniversitelerle işbirliği içinde iç ve dış paydaşlarla birlikte, sanat, sağlık, kültür ve sportif faaliyetleri ile etkin hizmet ve çözümler üreterek, sosyal sorumluluk projelerinin yaygınlaşmasını sağlamak,

Parti iç kurullarının; katılımcı, eşgüdümlü ve yüksek performansla çalışmalarını sağlayan, kuruma olan aidiyet duygusunu arttıran, yönetim ve organizasyon anlayışına sahip olmak,

Stratejik Yönetim modeli ile kalite bilincini kurumsal düzeyde yaygınlaştırmak, kalite seviyemizi ve verimliliğimizi sürekli iyileştirerek geliştirmektir.