“Türk’ün Felsefesi”

“Türk’ün Felsefesi”

Allah için ibadet,

Vatan için şehadet,

Devlet için azamet,

Millet için siyaset,

Bolluk için ticaret,

Fakir için imaret,

Yaşlı için ziyaret,

Kadın için nezaket,

Acı için metanet,

Yaşam için medeniyet’tir.

Dr. Vecdet Öz

Adalet Partisi

Genel Başkanı