NİHAYET TAKKE DÜŞTÜ KEL GÖRÜNDÜ.!

AKP NİYETİNİ İKRAR ETTİ.!

Ülke olarak son derece tehlikeli bir dönemeçteyiz.!

Birkaç gündür yaşananlar son derece manidardır.!

Afganistan’da Taliban’ın yönetimi ele geçirdiği gün sanki bir yerlerden talimat gelmişcesine İstanbul’un bazı semtlerinde nümayişler yapılarak kutlama amaçlı lokumlar dağıtıldı.!

Aynı gün hükümet, ‘Taliban’ın inancıyla ters yanımız yok’ diyerek devamında olacaklara yeşil ışık yaktı.!

Toplumun büyük bir bölümünün Taliban vahşeti karşısındaki infiali henüz devam ederken, hükümet ertesi gün apar topar kör göze parmak misali, adeta toplumun nasırına basarcasına yeni bir açıklama yaparak, “Taliban’ın Türkiye’ye yaklaşımı dikkatlidir ve hassastır, yöneticilerinin yaptığı itidalli ve ılımlı açıklamaları bizler de memnuniyetle karşılıyoruz” diyerek bir anda Taliban’a meşruiyet kazandırdı ve bu sözde yönetimi henüz hiçbir ülke tanınmamışken biz tanıyoruz mesajı verdi.!

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti Anayasal, laik, demokratik bir hukuk devletidir.. İktidarlar geçicidir, devlet ise kalıcıdır.. Hiçbir iktidar ve taraftarı Anayasal anlayışımıza ve devlet işleyişine aykırı bir açıklama yapamaz.. bu anlayışa ters bir ülke yönetimiyle de aynı anlayış içinde olduğumuzu ifade edemez.. Bu cezai müeyyidesi olan Anayasal bir suçtur.!

Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı yapmış olduğu bu açıklamalarla Anayasal bir suç işlemiş ve bundan böyle meşruiyetini yitirmiştir.!

Cumhuriyet rejimini tehdit edecek olaylara kapı açan böylesi vahim bir durum karşısında TBMM’de grubu bulunan partilere düşen milli görev derhal sinei millete gitmektir..

Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı AKP ve yöneticileri hakkında yasal işlem yapmak zorundadır.!

İktidar mensuplarının yapmış olduğu bu vahim açıklama Türk milletini temsil etmemektedir ve milli beka için ciddi bir tehdit unsurudur.!

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, “Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır” sözüyle izlenmesi gereken aydınlık yolu bizlere göstermiştir.. lakin bugün Cumhuriyetimiz henüz daha bir çoğumuzun algılamakta zorluk çektiği son derece ciddi bir tehdit altındadır.!

Şehit kanıyla sulanmış kutsal Türk yurdunda vücut bulmuş T.C. Devletinin kuruluş felsefesine sonsuza dek bağlılık yemini etmiş Atatürkçü bir öğretim üyesi ve bu doğrultuda yola çıkmış bir siyasi partinin genel başkanı olarak, TALİBAN gibi vahşi bir terör örgütünü devlet yerine koyarak muhatap alan ve bu vesileyle de nihai niyetini ortaya koyan AKP İktidarını şiddetle protesto ediyor, muhalefeti ve yargıyı Türk Milleti adına ivedi olarak göreve davet ediyorum..

Dr. Vecdet Öz

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir