“Memnun musun Türkiyem”

[22:46, 27.9.2018] Vecdet Öz: – 16 yılda döviz dörde katlandı, enflasyon yüzde yüzü aştı, zam üstüne zam geldi, sonunda gelirin kuşa döndü.!

– 20 milyon kişi açlık ve sefalet sınırının altında yaşam mücadelesi veriyor.!

– Üç milyon işsiz çaresizlik içinde kıvranıyor.!

– İflas ve icra dosya sayısı her geçen gün artıyor.!

– Her vilayetten onurundan intihar etmiş insan haberleri geliyor.!

– Hakimler geçim sıkıntısından dolayı boşananların davalarına yetişemiyor.!

– Aileler çocuklarına okul kıyafeti alamıyor.!

– 3000 personeli 2000 odası olan saray için ayda 21 milyon lira harcanırken 500 milyon dolara uçan saray alınıyor.!

– Yukarıda safahat aşağıda sefalet hüküm sürüyor.!

– Şimdi soruyorum sana;

– Aylık gelirin yeterli mi?

– Kiranı, geçimini, sosyal yaşantını rahatça karşılayabiliyor musun?

– Yıllardır borçsuz, harçsız, sıkıntısız bir gün geçirdin mi?

– Dövizin artmadığı,cebindeki paranın küçülüp alım gücünü kaybetmediği, enflasyonsuz geçen tek bir yıl söyleyebilir misin?

– Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlerden birinci sınıf, eşit ve ücretsiz faydalandığın söylenebilir mi?

– Kavgasız, tartışmasız, huzurlu ve can güvenliğinin olduğu bir ülkede rahatça yaşıyorum diyebilir misin?

– Bugünki sıkıntıların baş nedeni olan ve yüzlerce can, milyarlarca dolara mal olmuş FETÖ ve PKK’ya taviz verilmedi diyebilir misin?

– Her gün televizyonlarda onlarca sanal sorun ve siyasilerin ikbali tartışılırken birgün olsun sana ait bir sorununun ve çocuklarının istikbalinin konuşulduğunu duydun mu?

– Görsel ve yazılı basında birgün olsun çiftçinin, köylünün, esnafın, sanayicinin, işçinin, işsizin, memurun, öğrencinin, öğretmenin, fakirin, fukaranın, kimsesizin, özürlünün, dul ve yetimin sorunundan bahsedildiğini duydun mu?

– Ülkemde işsizlik, yoksulluk ve açlık yoktur diyebilir misin?

– Televizyonda en son hangi tarihte bir fabrikanın yada istihdama dayalı dev bir tesisin açılış törenine şahit oldun?

– Bu ülkede hak, hukuk ve adaletin var olduğuna ve herkese eşit dağıtıldığına inanıyor musun?

– Ülkem her türlü düşüncenin, demokratik hak ve özgürlüklerin ülkesidir diyebilir misin?

– Avrupa standartlarında insanca yaşadığın söylenebilir mi?

– Kısacası memnun musun, keyfin yerinde mi, geleceğe umutla bakabiliyor musun?

– Eğer cevabın evetse hak ettiğin şekilde yaşıyorsun.!

Dr. Vecdet Öz

Adalet Partisi

Genel Başkanı

[22:47, 27.9.2018] Vecdet Öz: ASKERİ OKULLAR KİMLERE EMANET..??

Malumunuz olduğu üzere FETÖ darbe girişiminden kısa bir süre sonra ordunun temel direği olan askeri liseler ve dünya çapında subay yetiştiren harp akademileri apar topar kapatılmıştır.Ağır travmatik yaralı gazileri tedavi edebilmek için özel ihtisaslaşmış olan Gülhane Askeri Tıp Akademisi ise düz bir eğitim hastanesine dönüştürülmüştür. Ardından da Harp Okulları ve Astsubay Okulları adeta yangından mal kaçırırcasına Kuvvet Komutanlıklarının kontrolünden alınarak Milli Savunma Üniversitesi adı altında YÖK’e ve dolayısıyla siyasi iradeye bağlanmıştır..!

O tarihte belki bu duruma çok öfkelendiniz ancak gündem vahim konularla meşgul edilerek korku ve baskı altında alelacele örtbas edildi..

Topluma unutturulan ve ana muhalefetin nedense gündeme taşımadığı bu olay hala sebebini sadece karar verenlerin bildiği karanlıkta kalmış bir oldu bitti hadisesidir.! Sanki FETÖ düz liseleri, İmam Hatip liselerini, içerde nelerin döndüğü belirsiz yurtları ve kontrolsüzce faaliyet sürdüren vakıf Üniversitelerini es geçmiş, sadece askeri okullara sızmıştı.! Algı böyle yaratıldı..

Olay aşikar ortadadır. Amaç mevcudu tasfiye ederek özel bir ordu kurmaktır..

FETÖ nasıl yıllarca askeri okullara müritlerini sızdırıp yıllar sonra darbeye kalkıştıysa bugün de benzer bir olayın Savunma Üniversitesi’nde olmayacağını kim garanti edebilir.? Bunun garantisi; FETÖ ile uzun yol yürümüş, yöntemleri tamamen aynı, halen cemaatin siyasi ayağını içinde barındıran sicili şaibeli AKP iktidarı olabilir mi.?

Yeniden kurulan askeri eğitim sisteminin tek karar organı ne yazıkki AKP siyasetidir. Bu okullarda artık profesyonel eğitici, komutan ve idari asker yönetimlerinin bir inisiyatifi kalmamıştır. Bundan böyle yetişecek olan subay ve astsubay kademesinin siyasal bir erkin hizmetinde olmayacağını kimse garanti edemez. AKP iktidarı önce Anayasayı değiştirmek suretiyle bir parti devleti kurmuştur; ikinci adım parti ise kendine sadık bir ordu kurmak olmuştur.

Mesleki liseden gelmeyen, çekirdekten yetişmeyen öğrencilerin alındığı bu yeni versiyon askeri okullarda öğretim görevlileri ve öğrencilerin alım kriterleri AKP siyasetinin atadığı bir komisyon ve rektör tarafından belirlenmektedir.!

Daha önce Adalet ve Emniyet şimdide Ordu siyasallaşma sürecine sokulmuştur. Laik, demokratik, tarafsız hukuk devletinden eser kalmamış, halkın iradesi olan Cumhuriyet yönetim sistemi halka rağmen yerle yeksan edilmiştir..

Bu duruma müsamaha göstermemiz asla mümkün değildir..

Dr. Vecdet Öz

Adalet Partisi

Genel Başkanı