MAFYA, RÜŞVET, RANT NE ARARSAN VAR

TOPLUM VE YÖNETİM SÜRATLE ÇÜRÜYOR!.

NEREDE YARGI?

NEREDE HUKUK CAMİASI?

NEREDE BAROLAR?

LÜTFEN HAVANDA SU DÖVMEYİ BIRAKALIM VE GEREKENİ YAPALIM!.

Her geçen gün daha büyük bir felakete doğru sürükleniyoruz..

Artık sivrisineği değil bataklığı konuşmak gerekir!

Zira olanlar sebep değil birer sonuçdur..

Yaşananlar kronikleşen sosyo-patolojik bir hastalıktır..

Her türlü ahlaksızlık, görgüsüzlük, seviyesizlik, arsızlık ve yüzsüzlüğün ete kemiğe bürünerek cesaret kazandığı önlenemez bir siyasal ve toplumsal çürüme sürecinden geçmekteyiz.

Bir toplum için en büyük tehlike bu durumun kanıksanıp normal bir yaşam şekli haline dönüşmeye başlaması ve büyük bir kitle tarafından kabul görüyor olmasıdır..

Ciddi bir toplumsal hastalık olan bu sosyal patoloji biran evvel tedavi edilmezse sonuçları maalesef kaos ve felaket olacaktır..

Çözüm, “Et kokarsa tuz atarlar, tuz kokarsa ne yaparlar?.” sorusunun cevabındadır..!

Bu çürümenin tedavisi de tuzu da adalettir..

Ülkenin bağrından yetişmiş yüzlerce avukat, hakim, savcı ve hukuk fakültelerinde görev yapmakta olan öğretim üyelerine çok önemli bir tarihi görev düşmektedir..

Şu anda medyada ve meydanlarda konuşması gereken tek meslek grubu hukukçular olmalıdır!.

Böylesi bir ortamda baroların derin sessizliğini anlamak mümkün değildir!.

Bütün temennim büyük bir cesaret içinde durumdan vazife çıkarmaları ve bir ‘temiz eller hareketi’ başlatarak hukuki ve vatani vazifelerini yerine getirmeleridir. Aksi halde tarih onları affetmeyecektir..

Dr. Vecdet Öz