KARS ATİLA ÖZKAÇAK 
1KARS MERKEZ   
2KARS ARPAÇAY   
3KARS DİGOR   
4KARS KAĞIZMAN   
5KARS SARIKAMIŞ   
6KARS SELİM   
7KARS SUSUZ   
8KARS AKYAKA