İKTİDAR VE MUHALEFETİ UYARIYORUM!

Artık ikbal savaşını ve gereksiz tartışmaları bir tarafa bırakın ve kafanızı ülke meselelerine çevirin!

Zira iktidar icraat, muhalefet ise denetim ve yaptırım makamıdır..

Asıl tartışılması ve uygulanması gereken öncelikli konular şunlardır;

– Öncelikle devlet adabına ayar verilmeli ve yapısal reformlar acilen devreye sokulmalıdır..
– Uluslarası ilişkilerde son söz söylenmeden önce diplomasi çok iyi ve sonuna kadar kullanılmalıdır..
– Ekonominin şirazesine zarar verecek haddini aşan dış siyasi söylemlerden kaçınılmalı ve her an diplomatik devlet adabına uygun davranılmalıdır..
– Parlementer sisteme acilen geri dönülmeli ve acilen lider sultasına dayalı olmayan, barajın olmadığı tam demokratik bir seçim kanunu çıkarılmalıdır..
– Yasama, yürütme ve yargı erkleri birbirinden tamamen bağımsız hale getirilmelidir..
– Avrupa standartlarında, insan haklarını esas alan bir hukuk ve yargı reformu yapılmalı ve biran evvel hayata geçirilmelidir..
– Eğitim sisteminde bilim ve çağdaş ülkeler esas alınmalıdır..
– Devlet teşvikleri doğru ve hakkaniyetle kullandırılmalıdır..
– ARGE düzenlemeleri yapılarak üretim bu minvalde yönlendirilmeli ve yapılacak kaliteli üretimle cari açık düşürülmelidir..
– T.C. Merkez Bankası ve bağımsız olması gereken diğer tüm kurumlar gerçek anlamda tarafsız ve bağımsız hale getirilmelidir..
– Kurulan varlık fonu biran evvel lağvedilmeli ve tüm varlıkları yeniden hazineye irat kaydedilmelidir..
– Vergide adaletin sağlanması için dolaylı vergilerdeki ağırlık dolaysız vergilere kaydırılmalıdır..
– Bütçenin kamu kesiminin bütün gelir ve giderleri açık ve net olarak gösterilmeli ve tüm gelir ve gider kalemleri iyi denetlenmelidir..
– Yarı analog ekonomiden dijital ekonomiye geçilmeli ve ekonominin işlerliği ve sürdürülebilirliği daha iyi sağlanmalıdır..

Aksi halde devlet yapısındaki tahribat ve uluslararası itibar kaybı devam edecek, yakında çok uzun süreli ve önlenemez bir ekonomik kriz ülkenin geleceği açısından ciddi yıkımlara neden olacaktır..

Dr. Vecdet Öz