Adalet Güneşi
Türkiye için
Doğacak
Bizleri
Farklı Kılan
Vicdanımızdır
"Menfaati değiştikçe
doğruları değişen birine
namus da teslim edilmez
ülke de !"
Hiç bir düşman
uyuyan bir toplum kadar
tehlikeli değildir.

Gençlik Kolları

Gençlik Kollarından Sorumlu Bşk. Yrd

İsmail Akgöz

Gençlik Kollarından Sorumlu Bşk. Yrd

Ahmet Kaya