Adalet

• Sosyal adalet; gelir dağılımında adalet; eğitim, sağlık, güvenlik, hukuk ve çalışma koşullarında adalet istisnasız ve derhal sağlanacaktır.

• Yargının tarafsızlığı ve hukukun üstünlüğü derhal devreye sokulacaktır.

• Yargının bağımsız ve siyasetten uzak olması, kararların siyasetten ve siyasilerden korkmadan alınabilmesi sağlanacaktır.

• Dava sürelerinin ve mahkeme ücretlerinin yeniden düzenlenmesi ile vatandaşımızın adliye koridorlarında bekleme sürelerinin kısaltılması, ücretten dolayı hakkını arayamayan vatandaşlarımız için ücret düzenlenmesi, sürenin uzunluğundan dolayı kararların gecikmesi ve adaletin geç gelmesi veya hiç gelmemesi problemleri çözülecektir.

• Adalet Bakanı ve Müsteşarının HSYK üyeliğini kaldıracağız. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Cumhurbaşkanı tarafından üye seçilmesine son vereceğiz.