“Devlet Yönetimi Akil Ve Cesaret İşidir”


– Devleti yönetirken dış dayatmalara mecbur kalmayacak ve ülkenin milli onurunu koruyacaksın.!

– Tecrübeli devlet kadroları oluşturup, öncelikle halkı ve paylaşımda adaleti esas alan ulaşılabilir kalkınma hedefleri koyacaksın.!

– ‘Milli, manevi, ahlaki, etnik’ tüm değerleri bir potada eritip ülkede barış, istikrar ve uzlaşı kültürü oluşturacaksın.!

– Öyle bir devlet olacaksın ki; Ürettiğin politikalar ülkeni kalkındırmakla kalmayacak bölge ve hatta dünya çapında örnek alınacak bir ülke haline geleceksin.!

– Sonunda dış dünya sana mecbur kalacak, “Yeni Dünya Düzeni” yönetiminde söz sahibi olan güçlü, onurlu ve belirleyici bir ülke olacaksın.!

– Zira, ‘Devlet denilen şey muktedir bir güçtür yada bir hiçtir; biraz devlet olunmaz..!’

Dr. Vecdet Öz

Adalet Partisi

Genel Başkanı