“Bir ülkenin kalkınması ancak temelinde insani değerler bulunan toplumsal bir eğitimle mümkündür!.”

“Bir ülkenin kalkınması ancak temelinde insani değerler bulunan toplumsal bir eğitimle mümkündür!.” İnsani değerlerden uzak bir eğitim cehaleti ortadan kaldırmaz.. Alt yapısında böyle bir eğitim bulunmayan mesleki öğrenim de tek başına bir işe yaramaz.. Bu nedenle toplumsal eğitim verilen bir bireye ısrarla; – Dürüst, – İnsana ve insan haklarına saygılı, – Sabırlı ve anlayışlı, – Duyarlı ve hoşgörülü, – Adil ve eşit davranan, – Uyumlu ve paylaşımcı, – Samimi ve güvenilir, – Şeffaf ve hesap verebilir, – Gayretli ve cesaretli, – Kamu yararını gözeten, – Yaşamı kolaylaştırmaya çalışan, – Hizmet kalitesini yükselten, – Mesleki ve bilimsel sorumluluk taşıyan, – Yasalara ve kurallara uyan, – Yasadışı işlerden uzak duran, – Görevini yaparken dil, din,ırk,cins,siyasi düşünce,felsefi inanç,mezhep ayrılıklarından etkilenmeyen, – Yetki ve sorumluluğunu yerinde ve doğru kullanan, – İşini doğru ve severek yapan, sahiplenen, – Kendini geliştirmek için gayret sarf eden, – Şikayet ve önerileri dinleyen, – Karşısındakine değer veren, – Verdiği sözleri tutan, – Ahde vefa duygusu olan bir kişilik ve dolayısıyla insani olan bu değerler kazandırılmalıdır.. Bu değerlerin kazanılacağı yer sırasıyla önce bu özelliklere sahip bir aile, sonra kaliteli bir temel eğitim ve ardından da tekamül etmiş medeni bir toplumdur. Kişileri meslek sahibi yapan öğrenimin ancak böyle bir temelin üzerine inşa edilirse başarı şansı olabilir. Bir ülkenin kalkınması da ancak bu doğrultuda yetişmiş ve tercihlerini bilen ehil bir toplumla mümkündür. Dr. Vecdet Öz Adalet Partisi Genel Başkanı