SAYGIDEĞER KARDEŞİM

1938’den itibaren yaşanan müzmin tahribat ve zuhur etmiş olan sosyo-patolojik tablo; dış güdümlü bir siyasi mühendislik çalışması sonucu Atatürk’ün tesis etmiş olduğu ulusal çıkar, milli egemenlik, milli eğitim ve milli kalkınma politikalarından hızla uzaklaşılması ve planlı bir şekilde kişisel çıkar, saltanat, cehalet ve vahşi rant düzeninin devreye sokulmuş olmasının vahim bir neticesidir. Çözüm ise hançeri girdiği yerden çıkaracak olan milli bir siyaset ve kuruluş felsefesine vakıf milli politikacılardır. ATA İTTİFAKI’nın kurulma nedeni budur. Haydi ver elini derdest edelim hain düzeni…

Dr. Vecdet Öz