SAYGIDEĞER DOSTLARIM

Saygıdeğer Dostlarım,

Bugün ülke olarak en önemli sorunumuz, yaşamın her alanında dışa bağımlı ve bu nedenle de batı karşısında yıllardır kapı kulu olan bir konumunda olmamızdır.

Bu ise Cumhuriyet’in kurulmasının hemen ardından Atatürk sayesinde onurlu bir çizgiye oturmuş olan devlet aklının, Atatürk’ün vefatının ardından kademeli olarak uluslararası yaptırımların esareti altına girmeye başlamış olmasından kaynaklanmaktadır.

Emperyalist müdahalelerle milli düğümlerin tek tek çözülmesini sağlayan ele geçmiş siyaset ve medya organlarının bu süreçteki payı büyüktür...

ABD ve AB’nin Türkiye ilişkileri mazisine göz atacak olursak tek taraflı dayatmalarla yıllar içinde nasıl bir itibar kaybına uğradığımız bariz bir şekilde görülecektir.

Bu kıskaçtan kurtulmanın tek yolu vardır o da Atatürk’ün, temelini İzmir İktisat Kongrelerinde attığı milli kalkınma politikalarını iyice özümsemek ve dış politikalar konusunda da onun yaptıklarını birebir örnek almaktır.

Ülke olarak işgale uğrayabilirsiniz, çok sayıda insan kaybınız olabilir, hatta büyük bir toprak kaybına da maruz kalabilirsiniz, hazineniz iflas etmiş sanayiniz yerle yeksan olmuş olabilir… Tüm bunların zamanla telafisi mümkündür…

Telafisi zor olan bir şey vardır ki o da yok olan milli onurdur!

Bugün en büyük kaybımız milli onurumuzu kaybetmiş olmamızdır!

Bu onuru yeniden kazanmanın yolu ise devlet aklını içinde bulunduğu esaretten kurtarmaktan geçer!

Bunu yapacak olan ise; bu ülkenin gerçek evlatları tarafından yola çıkarılmış, yeniden Müdafaa-i Hukuk anlayışı içinde faaliyet sürdürecek ve Atatürk milliyetçiliği çizgisinden asla taviz vermeyecek olan yüzde yüz yerli ve milli bir siyasettir.

Ülkemizi dışa bağımlılıktan ve kapı kulu olmaktan ancak böyle bir milli yapılanma kurtaracaktır…

Bu yapılanma tamamlanmış olup seçimlerden önce ittifak halinde kamuoyuna arz edilecektir…

Saygılarımla,

Dr. Vecdet Öz