RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN ADAYLIĞI YOK HÜKMÜNDEDİR!

Anayasanın 101. maddesi hiçbir tereddüte yer vermeyecek kadar açık bir şekilde “Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir” demektedir ve kanunda düzenlenmiş olan hükümler uyarınca, TBMM yenileme kararı almadığı müddetçe Sayın Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması asla mümkün değildir…

Anayasanın açık hükmüne ve kanuna rağmen 3. kez aday gösterilmesi ve YSK’nın bunu onaylaması Anayasal suçtur, Anayasal düzene karşı zımni bir DARBEDİR…

Ne AKP ne de MHP’nin Anayasanın üstünde bir egemenlik hakkı yoktur…

Egemenlik Anayasal kurumların işlemesinde ve Türk Milletinindir…

Böyle bir suçu işleyen her kim olursa olsun “Anayasal düzene karşı eylem” suçundan yargılanmalı ve cezalandırılmalıdır…

Suçun muhatabı olan kurum Anayasa Mahkemesidir ve şikayet mercii ise TBMM’de grubu bulunan partilerdir…

Tepkisiz kalınması ve kabullenilmiş olunması ise son derece manidardır!

Türkiye bir muz Cumhuriyeti değildir!

Tüm partileri ve Anayasa Mahkemesini Türk Milleti adına göreve davet ediyorum…

Dr. Vecdet Öz