PARLAYAN YILDIZ, İNANÇ SEKTÖRÜ!

Siyasetçisi, bürokratı, sanayicisi etrafında pervane…

Her türlü devlet imkânı emrine amade…

Kiradan, vergiden, stopajdan muaf, mekânlar ümmetten hediye…

Elemanı, işçisi, aşçısı bedelsiz mürit; elektriği, suyu, doğalgazı meccanen…

Sermayesi muska, okuma, üfleme, istismar, yüze tükürme…

“Bonusu” yeme, içme, zevki sefa, zina ve badeleme…

Teminatı cehalet, cemaat, tarikat, tekke ve zaviye…

Bağışı, avantası bol, itibarı her zaman seniyye…

Kim uğraşır okumakla, bilimle, helal ticaret ve kazançla zira neticesi kahır ve hamaliye…

Koy sakalını, giy cübbeni, sar sarığını, al asanı sonra da var gücünle seslen aklı kıt ahaliye…

Dr. Vecdet Öz