EY TÜRK İSTİKBALİNİN EVLADI!

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk; vasiyet mahiyetinde kaleme almış olduğu gençliğe hitabesinde, “Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakruzaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir” diyerek henüz milli mücadelenin bitmediğini o günlerde görerek önemli bir nasihatte bulunmuş ve ardında da, “İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur” demişti!

Bugünlerin onun korkularının ziyadesiyle vücut bulduğu felaket günleri olduğunu idrak etmek için artık neyi bekliyorsun?

Üstelik de iktidar dışında kalan muhalefet unsurlarının Atatürk’ün işar ettiği hain cenahtan medet umduğu bir süreçte!

Farkında değil misin sana dayatılanın!

Aklını başına al, titre ve kendine gel!

Her türlü medya ve para desteğiyle özellikle iki kutuplu hale getirilen mevcut siyasi yapı, hiçbir endişen olmasın ki emperyal dayatmanın taşeronudur! Bunlar aracılığı ile bir tarafta “Birleşik Anadolu İslam Cumhuriyeti” diğer tarafta ise “Birleşik Anadolu Halklar Cumhuriyeti” olmak üzere iki ayrı tercihe zorlanan bir Türk yurdu ile karşı karşıyasın!

Ya ölüm ya da sıtmaya razı olmak zorundasın!

Bir tarafta demokratik hak ve özgürlük adı altında HDP, diğer tarafta ise İslam kardeşliği adı altında HÜDAPAR denilen terör iltisaklı sözde siyasi partilere muhatapsın!

Atatürk’le PKK, Atatürk’le Hizbullah, Atatürk’le Cumhuriyet ve Türklük düşmanı yan yana olmaz!

Bunu hoş görenden de vatansever ve Atatürkçü olmaz!

Soruyorum sana, köprüden önce son çıkışa haftalar kaldı sen ne zaman akıllanacaksın?

Kapanması gereken bir parantez olarak kabul ettikleri Cumhuriyet’in 100. yılında almayı düşündükleri rövanşa alet mi olacaksın?

Atatürk’e ve kahraman silah arkadaşlarına olan vefa borcunu böyle mi ödeyeceksin?

Gelecek nesillerin yüzüne nasıl bakacaksın?

Son kez söylüyor ve uyarıyorum!

Lütfen bu gerçeği göz ardı etme ve ülkenin kader seçimi olan 14 Mayıs’ta oyunu Atatürk çizgisindeki Türk milliyetçisi Adalet ve Zafer Partileri tarafından kurulmuş olan “ATA İTTİFAKI” için kullan!

Dr. Vecdet Öz