DEĞERLİ DOSTLARIM

Değerli Dostlarım,

Elbette ki tek adamdan kurtulmak ve yeniden parlamenter sisteme kavuşmak istiyoruz…

Burada kesinlikle hemfikiriz…

Lakin, tek adamdan kurtulduk derken bu kez de yerine biri kukla beşi kuklacı çok adam dönemi istemiyoruz…

Tek dileğim vardır o da;

- Gelir gelmez parlamenter sistemi getirme çalışmalarına koyulacak,

- En geç bir yıl içinde milli iradeyi tesis edecek,

- Ülkeyi ait olduğu laik, demokratik bir hukuk devleti ve Cumhuriyet çizgisine çekecek,

- Atatürk devrimlerinin takipçisi olacak,

- T.C. Vatandaşlık ilkesini esas alacak,

- Devlet kurumlarında oluşan derin tahribatı giderecek,

- Uygulamaya sokulacak ağır cezalarla başta din olmak üzere her türlü istismarının önünü kesecek,

- Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kuruluş amacına uygun hale getirerek bunun dışındaki istismara yönelik tüm yapılanmaları yerle yeksan edecek,

- Bu tür yapılanmalara bağlı çalışan yurtları kamulaştırarak modernize edecek,

- Yine bu amaçla kurulmuş her türlü vakıf ve dernek faaliyetlerini sonlandıracak,

- Cumhuriyetin ilk yıllarında olduğu gibi modern bir toplum görüntüsünün tesisini sağlayacak,

- Demokrasinin önünü tamamen açacak,

- Rant vanalarını söküp atacak, rant amaçlı yapılmış yatırımları rantiyecilerden kurtararak uygun şartlarla millet yararına dönüştürecek,

- Milli yatırım ve milli kalkınmayı düstur edinecek,

- Mülteci akınıyla oluşmuş demografik tahribatı ivedi olarak rehabilite edecek ve gelenleri insani koşulları temin ederek geri gönderecek,

- 21 yıl içinde işlenmiş her türlü suçu tespit ederek suçluların adil yargılanmasını sağlayacak,

- Son derece dirayetli, samimi, ölçülü, dürüst, görgülü, sınırlarını bilen, vatansever ve Atatürk milliyetçisi geçici bir tek adamın seçilmesidir…

Hiçbir endişem yoktur ki bu millet böyle birini yaşadığı minnet duygusu içinde kısa süre sonra yapılması muhtemel seçimde bu kez de parlamenter sistemin Cumhurbaşkanı olarak seçecektir…

Dr. Vecdet Öz