BUGÜN 14 MART TIP BAYRAMI

“Aynı zamanda da tıp mesleği mensuplarının yurt savunma hareketi günüdür…”

14 Mart 1827’de, II. Mahmut döneminde, Hekimbaşı Mustafa Behçet’in önerisiyle ilk cerrahhanenin, Şehzadebaşı’daki Tulumbacıbaşı Konağı’nda Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla kurulması, Türkiye’de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilir.

Daha sonra okulun kuruluş günü olan 14 Mart, “Tıp Bayramı” olarak kabul edilmiş ve ilk kutlama 1919 yılının 14 Mart’ında işgal altındaki İstanbul’da gerçekleşmiştir. O gün, Tıbbiye 3. sınıf öğrencisi Hikmet Boran’ın önderliğinde, tıp okulu öğrencileri işgali protesto için toplanmış ve onlara devrin ünlü doktorları da destek vermiştir. Bu nedenle ilk tıp bayramı kutlaması aynı zamanda tıp mesleği mensuplarının yurt savunma hareketi olarak da anılır...

“Beni Türk Hekimlerine Emanet Ediniz” diyen kadirbilir bir liderden hekimlik onurunu kıran kadir kıymet bilmez bir zihniyete mahkum edilen güzel ülkemin; onca çile, saldırı ve mağduriyete rağmen yılmayan, tüm ömrünü hastasına adayan, vazifesi uğruna canını hiçe sayan, yüreği her zaman vatan sevgisiyle atan, başta hekimler olmak üzere tüm sağlık çalışanı meslektaşlarımın Tıp Bayramını kutluyor, bu uğurda şehit olanlara Allah’tan rahmet diliyorum.

Dr. Vecdet Öz