Dr. İbrahim Sözen ile Özel Yayın// Prof.Dr Vecdet Öz